Khi chúng ta phân tích hàm tự tương quan của một chuỗi thời gian, một câu hỏi luôn luôn đặt ra là các hệ số . r k nào khác 0. Thật vậy, nếu ta hoàn toàn không có giá trị nào của r k khác 0 ta nói quá trình nghiên cứu không có << bộ …

Đọc thêm

Những tín đồ của Pythagoras xem xét cách thức thế giới tự nhiên có thể được mô tả bằng những số nguyên, trong khi những người khác nghiên cứu sự vô hạn bằng những nghịch lý và đặt ra những câu hỏi liệu sự biến đổi, như được thể hiện qua sự chuyển động ...

Đọc thêm

Và ông bắt đầu lao vào nghiên cứu về nhóm vi sinh vật sống cộng sinh trong đường ruột của chúng ta mà ông nhận thấy rằng chúng ta có vai trò rất lớn ...

Đọc thêm

d) Tổ chức, cá nhân h ợ p tác nghiên cứu và tiếp cận nguồn gen giống vật nuôi thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng ngu ồ n gen. Điều 6.

Đọc thêm

3. Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ của tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; tổ chức lấy ý kiến đánh giá, nhận xét hồ sơ và lập báo cáo đánh giá hồ sơ.

Đọc thêm

Bài viết trình bày đánh giá được độ ổn định của viên nang Verapamil hydroclorid (VER.HCl) 120 mg giải phóng kéo dài ở điều kiện thực và điều kiện lão hóa cấp tốc theo qui định của FDA và Asean. Phương pháp: Định lượng VER.HCl bằng phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và HPLC; Đánh giá độ hòa tan của ...

Đọc thêm

Luyện kim là một lĩnh vực của khoa học và kỹ thuật vật liệu nghiên cứu hành vi vật lý và hóa học của các nguyên tố kim loại, các hợp chất liên kim loại và hỗn hợp của chúng, được gọi là hợp kim.Luyện kim bao gồm cả khoa học và công nghệ kim loại. Đó là, cách mà khoa học được áp dụng vào việc sản ...

Đọc thêm

Ngày 10/01/2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường Thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022

Đọc thêm

Sự bền bỉ nghiên cứu khoa học và say mê sáng tạo của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiệu đã cảm phục được các giáo sư người Nga. Trong hai năm 1961 đến 1963, Nguyễn Văn Hiệu đã hoàn thành nhiều công trình về lý thuyết tương tác yếu giữa các hạt cơ bản - một trong những ...

Đọc thêm

Từ điển thuật ngữ sinh học Anh – Việt. A . A.flavus A. flavus. AA – viết tắt của Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 abambulacral thiếu chân mút, thiếu chân ống ABC viết tắt của Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vận chuyển ABC ABC Transporters nhân tố vận chuyển ABC ...

Đọc thêm

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được là đã thật có một triết gia tên Lão Tử hay không. Các Đạo gia cho rằng, chính ông là tác giả của bộ Đạo Đức kinh. Tiểu sử của ông bị huyền thoại vây phủ và vì vậy gây nhiều tranh luận trong giới học thuật.

Đọc thêm

"Ngày nay, không nhà nghiên cứu học thuật nào sử dụng nó cả, bởi lẽ đây là một trong những thời kỳ lịch sử thú vị và đầy sức sống nhất lịch sử, sau mỗi năm chúng tôi lại có thêm những dữ liệu mới về khoảng thời gian này", Julia Smith, giáo sư lịch sử trung ...

Đọc thêm