Chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hầu hết chưa được phân loại tại nguồn; các chương trình phân loại ở các địa phương chỉ mang tính thử nghiệm, chưa đồng bộ, quyết liệt và chính thức hóa. Người dân tới đổi rác tái chế lấy quà tại điểm đổi rác phường ...

Đọc thêm

Hiện TP.HCM có thể đáp ứng khả năng xử lý chất thải y tế từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2020 - 2025, chất thải y tế quá tải, bắt buộc phải tìm thêm giải pháp xử lý. Ít nhất, phải kêu gọi 1 dự án xử lý chất thải rắn y tế, công suất 50 tấn/ngày.

Đọc thêm

Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn, bị thải ra từ quá trình sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày hoặc các hoạt động khác. Ví dụ: Vỏ chai lọ, hộp nhựa, cao su, giấy, thủy tinh, sắt, nhôm, đồng, kẽm, giấy báo, rác sân vườn, đồ đạc đã sử dụng, bì nhựa, rác sinh hoạt và toàn bộ những gì mà con người loại ra môi trường.

Đọc thêm

Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp . 13. Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 14.

Đọc thêm

Phân huỷ kỵ khí là 1 quá trình phân huỷ xảy ra tự nhiên trong đó chất hữu cơ bị khử thành một thành phần hoá học đơn giản hơn trong điều kiện không có oxy. Đốt hoặc đốt có kiểm soát trực tiếp chất thải rắn đô thị để giảm thiểu chất thải và tạo …

Đọc thêm

Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế, bao gồm: Chất thải y tế nguy hại: là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường như dễ lây nhiễm bệnh, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ ...

Đọc thêm

Đây chính là nguồn gây ra chất thải y tế chủ yếu. Theo Cục quản lý Môi trường y tế, trong năm 2010, mỗi ngày các cơ sở y tế trong cả nước thải ra 380 tấn chất thải rắn. Trong đó, có khoảng 45 tấn chất thải y tế nguy hại. Hiện tỷ lệ tăng chất thải y tế rắn là 7,6 ...

Đọc thêm

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hạilà quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm biến đổi, loại bỏ, cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy hại của chất thải nguy hại (kể cả việc tái chế, tận thu, thiêu đốt, đồng xử ...

Đọc thêm

Chất thải rắn y tế thông thường khác (trừ chất thải rắn sinh hoạt) phát sinh từ cơ sở y tế được quản lý như đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải chuyển giao cho một trong các đối tượng được quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư này.

Đọc thêm

Sau khi Chủ nguồn thải được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký quản lý chất thải nguy hại (CTNH), chủ nguồn thải được cấp ngay một (01) cuốn chứng từ CTNH và khi sử dụng hết sẽ phải đăng ký để được cấp cuốn chứng từ …

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG. Tổng cục Môi trường đang lấy ý kiến cho dự thảo "Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, thu hồi sản phẩm thải bỏ, sản phẩm thải lỏng không nguy …

Đọc thêm

Chất thải rắn trong bãi chôn lấp sẽ bị tan rữa nhờ quá trình phân huỷ sinh học bên trong để tạo ra sản phẩm cuối cùng là các chất giàu dinh dưỡng như axit hữu cơ, nitơ, các hợp chất amon và một số khí như CO2, CH4.

Đọc thêm

Chất thải rắn là chất thải ở dạng rắn, bị thải ra từ quá trình sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày hoặc các hoạt động khác. Ví dụ: Vỏ chai lọ, hộp nhựa, cao su, giấy, thủy tinh, sắt, nhôm, đồng, kẽm, giấy báo, rác sân vườn, đồ đạc đã sử dụng ...

Đọc thêm

(TN&MT) - Theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, từ tháng 5/2021, người dân thành phố sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thành 2 loại thay vì 3 loại như trước kia. Quy định mới này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, cơ quan quản lý và các đơn vị thu gom, xử lý CTRSH.

Đọc thêm

Chất thải rắn nguy hại: là chất thải chứa hàm lượng chất/hợp chất vượt ngưỡng nguy hại, đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Danh mục loại chất thải này gồm kim tiêm, chì, nike, máy móc phóng xạ,… 2. Chất thải rắn được chia làm mấy loại.

Đọc thêm

Chất thải rắn y tế là toàn bộ những rác thải ở thể rắn được thải ra trong quá trình vận hành hệ thống y tế. Bao gồm chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế như văn phòng bác sĩ, bệnh viện, phòng khám nha khoa, phòng thí nghiệm.

Đọc thêm

Chất thải rắn trong sinh hoạt. Đây là các chất thải dạng rắn được thải ra ngoài môi trường thông qua quá trình sinh hoạt của hộ gia đình hay cơ sở lao động. Loại này bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn gây hại, trong đó:

Đọc thêm

Cơ sở quản lý chất thải rắn là các cơ sở vật chất, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị được sử dụng cho hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 15. Cơ sở xử lý chất thải rắn là các cơ sở vật chất bao gồm đất đai, nhà xưởng, dây ...

Đọc thêm