1,261 Followers, 329 Following, 29 Posts - See Instagram photos and videos from Abdou A. Traya (@abdoualittlebit)

Đọc thêm

Ba(NO3)2 là muối của bazơ mạnh Ba(OH)2 và axit mạnh HNO3 nên không làm quì tím đổi màu. BaCO3↓ + KNO3 K2CO3 + Ba(NO3)2 Câu 47: Chọn B vì Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

Đọc thêm

" ### Tải bộ word embeddings (vector biểu diễn từ, dịch thô là " từ nhúng (vào không gian vector) ") n ", " Đầu tiên, để có thể biểu diễn một từ bằng một vector, ta sẽ sử dụng mô hình đã được luyện sẵn (pretrained model).

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Đọc thêm

Bộ Y tế bãi bỏ hàng loạt văn bản QPPL từ ngày 15/02/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020; trong đó, bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; đơn cử như:

Đọc thêm

*** đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu Thuộc lĩnh vực Xây dựng

Đọc thêm