A và B có CTPT lần lượt là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C3H7OH và C4H9OH Bài 34: Khi cho 0,1 mol ancol X mạch hở tác dụng hết với Na cho 2 ...

Đọc thêm

A. 10gam và 3,36lít B. 15gam và 2,24lít C. 15gam và 3,36lít D. 10gam và 2,24lít Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C 3H 6, CH 4, CO (thể tích CO gấp 2 …

Đọc thêm

Loại trừ: - Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và thorium); - Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

Đọc thêm

Câu 18: (GV TRẦN HOÀNG PHI 2018) Nhận định nào sau đây sai: A. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. B. Crom dùng để mạ thép. C. Gang và thép ...

Đọc thêm

Sau khi nghiền quặng, phương pháp tuyển nổi bọt được sử dụng để tách các khoáng dựa vào tính dính ướt khác nhau của chúng. Ở bước cuối cùng này thì kẽm chiếm 50%, phần còn lại là lưu huỳnh (32%), sắt (13%), và SiO 2 (5%).

Đọc thêm