Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này.

Đọc thêm

Truyền tải điện đảm bảo an toàn, đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng tiến độ. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức ngày 7/1/2022, ông Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm ...

Đọc thêm

Câu nói "Quảng Nam hay cãi" như nét đặc trưng của vùng đất "chưa mưa đã thấm" này. Và một điều ít ai ngờ, tại đây lại có một nơi được xem là "tổ cãi" như minh chứng thêm cho câu nói về người xứ Quảng.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng. Tiêu chuẩn này là …

Đọc thêm

C2: - Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất ...

Đọc thêm

Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản, trong cầu nguyện và sự hòa bình." Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất. Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn. Đột nhiên, một tiếng sét bất chợt vang lên. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Đọc thêm

Thư viện vật lý - 120 giải thích về hiện tượng vật lý. 1. Lúc chạy để tránh con chó đuổi bắt, con cáo thường thoát thân bằng cách bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, đúng vào lúc con chó định ngoạm cắn nó.

Đọc thêm

Sản phẩm mới