Quyết định 2233 vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đọc thêm

Mẫu bảng nội quy công ty ngắn gọn và đầy đủ mới nhất 2021. Dưới đây là một số mẫu nội quy công ty, nội quy lao động mới nhất 2021 được xây dựng cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Xin chia sẻ để bạn tham khảo trước khi …

Đọc thêm

3. Bãi bỏ quy định tại điều 5 Quyết định 06, quy định các xe có trọng tải nhỏ từ 0,5 tấn đến dưới 1,25 tấn hoạt động trong nội thành vào ban đêm từ 21h00 đến 6h00 sáng mà phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đọc thêm

Bộ GTVT nới quy định với hành khách bay từ TPHCM, Cần Thơ. Ngày 27/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành quyết định mới, cho phép hành khách đi máy bay từ TPHCM và Cần Thơ không cần phải có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Quyết định 2233 vừa ban hành sửa đổi, bổ ...

Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH. BANHÀNH CÁC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHA CHẾ, SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN THUỐC. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ. Căn cứ vào Nghị định số 153-CPngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộmáy của Bộ Y tế;

Đọc thêm

16 nội quy khi vận hành máy phát điện. 1. Kiểm tra tổng thể nhiên liệu - máy móc trước khi vận hành. 2. Phải có chuyên môn hoặc được đào tạo trước khi vận hành máy. 3. khi vận hành máy phải để máy chạy 3-5 phút không tải sau đóng mới đóng tải. 4. Phải đóng tải từ ...

Đọc thêm

1- Nội quy, quy định về PCCC tại cơ sở. – Có bản nội quy, quy định về Phòng cháy và chữa cháy. – Có quy định về chế độ trách nhiệm của các bộ phận cá nhân trong công tác PCCC. – Có các quy trình an toàn PCCC trong vận hành, quản lý thiết bị vật tư có nguy cơ cháy nổ .

Đọc thêm

BO Y TE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI.¢T NAM TRUONG D~I HQC Y DUQC CAN THO I>Qc Hip-Tll' do-Hanh phuc QUYDJNH HO~T D<)NG NGHIEN CUu KHOA HQC CUA SINH VIEN TRONG TRUONG 1>~1 HQC Y DUQC cAN THO (Ban hcmh kern thea Quyit ajnh s6 1079 /QD-DHYDCT Ngay 29/912017 cua Hi¢u truong Truong Dc;zi h9c Y Du(Yc Cdn Tha) ChU'ong I …

Đọc thêm

Ngày 24/10/2013,Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 6398/QĐ-UBND 2013 Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Khu phố Cổ Hà Nội Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2013

Đọc thêm

Căn cứ quy định tại Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về quy ...

Đọc thêm

a) Thời gian huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy lần đầu được quy định như sau: – Từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, c mục 4.1. b) Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại mục 4.1 này tối thiểu là 16 giờ. 4.3.

Đọc thêm

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1.

Đọc thêm

Dòng khí nóng để sấy vật liệu đưa vào máy nghiền được lấy sau tháp điều hoà hoặc lò đốt phụ, qua ống gió đầu vào được chia làm 2 nhánh. Lưu lượng khí qua máy nghiền có thể điều chỉnh được thông qua độ mở van của quạt. Vật liệu sau khi được nghiền sẽ dịch chuyển theo hướng về phía vòng phun khí.

Đọc thêm

Mẫu nội quy làm việc tại văn phòng. Nội quy văn phòng là những quy định mang tính nội bộ được đề ra nhằm quản lý và điều chỉnh hành vi cũng như thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên trong văn phòng. Mục lục: Điều 1: …

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Đọc thêm

Quy định về người quản lý, vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực và thợ hàn áp lực được ghi rõ trong QCVN: 01- 2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An Toàn Lao Động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64 ...

Đọc thêm

Nội quy được phổ biến đến từng người lao động, mọi nhân viên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh nội quy này. Đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự của doanh nghiệp. 5/5 - (7963 bình chọn) Từ khóa: Nội quy công ty, 7959 Hãy bình luận đầu tiên

Đọc thêm

Theo quy định mới nhất của Bộ GTVT, hành khách bay từ TPHCM và Cần Thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong 72 giờ khi đi máy bay. Quyết định mới của Bộ GTVT, cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội …

Đọc thêm

Tải biểu mẫu nội quy công ty mới nhất: Nội quy lao động là sự cụ thể hóa những quy định chưa được thỏa thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng lao động cũng như trong luật lao động và có giá trị bắt buộc áp dụng đối với người lao động và chủ sử dụng lao động khi xảy ra tranh chấp lao động.

Đọc thêm

may nghien ma, nghien non va nghien truc may nghien non trúc . … O hanh trinh nghien, ma di dong tien sat gan ma co dinh de nghien vo da co trong buong nghien. This entry was posted in Uncategorized.

Đọc thêm

3. Quy định tạmthời về chế độ bảo quản trong các kho thuốc, y cụ; Điều 2. Các quy định này nhằm nâng cao chất lượng công tácpha chế, sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, y cụ để phục vụ tốt nhất cho công tác phòngbệnh, chữa bệnh. Điều 3.

Đọc thêm

Quy định mới về xét nghiệm với hành khách đi máy bay nội địa. 1 chủ đề liên quan. Virus Corona . 22-01-2022 . 13:26 . Nới lỏng điều kiện phòng dịch với khách bay nội địa. baothuathienhue.vn •

Đọc thêm

Sản phẩm mới